Chùm ảnh: 1001 kiểu vi phạm giao thông những ngày nắng nóng kỷ lục

27/06/2020 17:12

Nắng nóng gay gắt khiến vi phạm giao thông trên nhiều tuyến đường ở Hà Nội gia tăng, đặc biệt tại các khu vực đèn tín hiệu.

Chùm ảnh: 1001 kiểu vi phạm giao thông những ngày nắng nóng kỷ lục
Chùm ảnh: 1001 kiểu vi phạm giao thông những ngày nắng nóng kỷ lục
Chùm ảnh: 1001 kiểu vi phạm giao thông những ngày nắng nóng kỷ lục
Chùm ảnh: 1001 kiểu vi phạm giao thông những ngày nắng nóng kỷ lục
Chùm ảnh: 1001 kiểu vi phạm giao thông những ngày nắng nóng kỷ lục
Chùm ảnh: 1001 kiểu vi phạm giao thông những ngày nắng nóng kỷ lục
Chùm ảnh: 1001 kiểu vi phạm giao thông những ngày nắng nóng kỷ lục
Chùm ảnh: 1001 kiểu vi phạm giao thông những ngày nắng nóng kỷ lục
Chùm ảnh: 1001 kiểu vi phạm giao thông những ngày nắng nóng kỷ lục
Chùm ảnh: 1001 kiểu vi phạm giao thông những ngày nắng nóng kỷ lục
Chùm ảnh: 1001 kiểu vi phạm giao thông những ngày nắng nóng kỷ lục

Hậu Hà