Câu hỏi Minigame tuần 3 (08/07 - 14/07)

08/07/2019 08:17

“Phía sau tay lái– Thoải mái nhận quà”: Chương trình là nơi thử thách khán giả và bạn nghe đài ở về kiến thực ở nhiều lĩnh vực khác nhau như: văn hoá, đời sống, xã hội; giáo dục; công nghệ; y tế; an toàn giao thông; thể thao; giải trí; lịch sử; địa lý…

Hậu Hà