Câu hỏi dễ trả lời sai trong đề thi GPLX ôtô

10/10/2020 16:18

Câu hỏi về biển nào cho phép rẽ trái có thể khiến người thi trả lời sai vì cố đi tìm biển có ý nghĩa "được phép rẽ trái".

Câu hỏi dễ trả lời sai trong đề thi GPLX ôtôCâu hỏi dễ sai trong đề thi bằng lái ôtô.

Đây là một câu trong bộ đề mới 600 câu ôn luyện thi bằng lái ôtô. Theo đó, nhiều độc giả khi thi thử đã trả lời phương án "Không biển nào", vì cho rằng Biển 1 là "cấm rẽ trái", biển 2 là "khu vực quay đầu", không có biển nào có ý nghĩa "cho phép rẽ trái".

Tuy vậy, đáp án phải là Biển 2. Bởi lẽ, tài xế được làm những gì mà luật không cấm. Như vậy ở khu vực có cắm biển số 2, nếu có đường rẽ trái thì tài xế vẫn rẽ được bình thường, không bị cấm.

Trong câu hỏi trên, nếu người thi hiểu theo nghĩa "cho phép = không cấm" sẽ dễ chọn đáp án hơn. Nếu câu hỏi là "biển nào không cấm xe rẽ trái", thì đáp án dễ dàng được chọn là Biển số 2.


Hậu Hà