Cảnh sát hình sự có quyền xử phạt vi phạm giao thông không?

21/07/2020 16:38

Bài viết này sẽ giúp cho các bạn có cái nhìn rõ ràng hơn về quyền hạn của cảnh sát hình sự trong vấn đề xử phạt hành chính các hành vi vi phạm luật giao thông.

Câu hỏi:

Gần đây thường xuyên có cảnh sát hình sự di chuyển tại các khu vực đường lớn như quốc lộ để tìm người vi phạm giao thông, là đúng luật hay không? Và quyền hạn xử lý vi phạm luật giao thông của Cảnh sát cơ động?

Nhờ xin cảm ơn!

Cảnh sát hình sự có quyền xử phạt vi phạm giao thông không?

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. Chúng tôi xin được trả lời vấn đề của bạn như sau:

1. Cảnh sát hình sự di chuyển tại các khu vực đường lớn như quốc lộ để tìm người vi phạm giao thông là đúng luật hay không?

Cảnh sát hình sự là một bộ phận thuộc lực lượng Cảnh sát Nhân dân Việt Nam, có nhiệm vụ: tiến hành các biện pháp trinh sát và một số hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật để điều tra, khám phá nhằm phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động của bọn tội phạm về trật tự xã hội và các loại tội phạm trong lĩnh vực tệ nạn xã hội (trừ tội phạm về ma túy và tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ), góp phần bảo vệ tài sản xã hội, tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Theo Quyết định số 5600/2004/QĐ - BCA (X13) ngày 30.9.2004 của Bộ trưởng bộ công an, Cảnh sát hình sự được sắp xếp lại và sáp nhập vào lực lượng cảnh sát điều tra Bộ Công an trực thuộc Tổng cục Cảnh sát Nhân dân, với tên gọi Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (gọi tắt là Cảnh sát Điều tra Tội phạm Hình sự). 

Theo định nghĩa trên, nhiệm vụ chính của cảnh sát hình sự là điều tra tội phạm về trật tự xã hội. Bên cạnh đó, việc xử phạt vi phạm giao thông là xử phạt hành chính nên không có văn bảo nào quy định cảnh sát được phép xử phạt các hành vi vi phạm giao thông hay yêu cầu người tham gia giao thông dừng xe để kiểm tra giấy tờ. Thay vào đó, chỉ những cơ quan hay những cá nhân có thẩm quyền mới được xử phạt hành chính.

Tuy nhiên từ năm 2011, riêng tại 2 thành phố lớn là Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, Công an thành phố đã lập ra lực lượng 141 hay còn có tên gọi khác là tổ công tác liên ngành bao gồm: Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động và Cảnh sát hình sự có nhiệm vụ kiểm tra, xử lý người điều khiển mô tô, xe máy vi phạm Luật Giao thông đường bộ, mang theo vũ khí khi tham gia giao thông; thực hiện kiểm tra các phương tiện giao thông khả nghi tàng trữ vũ khí, ma túy và các tài sản nghi do phạm tội mà có để phòng ngừa, ngăn chặn và trấn áp tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.

Vậy, Cảnh sát hình sự chỉ có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm giao thông trong trường hợp đang phối hợp làm nhiệm vụ với Cảnh sát giao thông và Cảnh sát cơ động.

2. Quyền hạn xử lý vi phạm luật giao thông của Cảnh sát cơ động?

- Căn cứ Điều 4, Nghị định 27/2010/NĐ-CP ngày 24/03/2010, việc huy động các lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với Cảnh sát giao thông đường bộ để tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ được quy định đối với những trường hợp cụ thể:

“1. Trong thời gian diễn ra các ngày lễ kỷ niệm; sự kiện chính trị - xã hội; hoạt động văn hoá, thể thao lớn của Nhà nước và địa phương.

2. Các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Công an, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội hoặc của Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Khi tình hình vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông có diễn biến phức tạp.

4. Trường hợp khác mà trật tự, an toàn giao thông đường bộ gây ảnh hưởng xấu đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.”

- Căn cứ khoản 1, điều 4 Thông tư 47/2011/TT-BCA ngày 02/07/2011, “Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát bảo vệ, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự, an toàn xã hội, Công an phụ trách xã, Công an phường (sau đây gọi chung là Cảnh sát khác).”

- Cũng theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, thẩm quyền xử phạt hành chính của Cảnh sát cơ động trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt được quy định cụ thể như sau:

3. Cảnh sát trật tự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có liên quan đến trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt có thẩm quyền xử phạt đối với các hành vi vi phạm quy định tại các điểm, khoản, điều của Nghị định này như sau:

a) Điểm đ, điểm g khoản 1; điểm g, điểm h khoản 2; điểm b, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm k, điểm r, điểm s khoản 3; điểm b, điểm d, điểm đ, điểm g, điểm i khoản 4; điểm b, điểm c, điểm h khoản 5; điểm c khoản 6; điểm b khoản 7; điểm c khoản 8; khoản 9; khoản 10 Điều 5;

b) Điểm g, điểm n khoản 1; điểm a, điểm đ, điểm h, điểm i, điểm k, điểm l khoản 2; điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm i, điểm k, điểm m khoản 3; điểm b, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h khoản 4; khoản 5; điểm a, điểm c khoản 6; điểm c khoản 7; khoản 8; khoản 9 Điều 6;

c) Điểm b, điểm c, điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h khoản 2; điểm b, điểm d khoản 3; điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 4; khoản 5; điểm c khoản 6; điểm b khoản 7; điểm b khoản 8; khoản 9 Điều 7;

d) Điểm c, điểm đ, điểm e, điểm g, điểm h, điểm k, điểm l, điểm m, điểm n, điểm o, điểm p, điểm q khoản 1; khoản 2; khoản 3; khoản 4 Điều 8;

đ) Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 (trừ điểm a khoản 5, điểm đ khoản 6 Điều 12);

e) Khoản 1, khoản 2, khoản 4, khoản 5 Điều 15;

g) Điều 18, Điều 20;

h) Điểm b khoản 3; điểm a, điểm b, điểm c, điểm đ, điểm e, điểm k khoản 5; điểm a, điểm b, điểm c khoản 6; điểm a khoản 7 Điều 23;

i) Điều 26, Điều 29;

k) Khoản 4, khoản 5 Điều 31; Điều 32, Điều 34;

l) Điều 47, Điều 49, Điều 51 (trừ điểm d khoản 4 Điều 51), Điều 52, Điều 53 (trừ khoản 4 Điều 53), Điều 72, Điều 73.

Theo quy định trên, chỉ khi được huy động có quyết định hoặc kế hoạch huy động của cấp có thẩm quyền ban hành, Cảnh sát cơ động mới có quyền hạn xử lý vi phạm giao thông trong một số trường hợp nhất định.

Chúc các bạn lái xe an toàn!


Hậu Hà