Cận cảnh xe tải nặng băm nát đường gom cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

17/11/2020 15:45

Tuyến đường gom cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn dù chưa bàn giao đã bị xe tải nặng quần nát, tiềm ẩn nguy cơ TNGT...

Cận cảnh xe tải nặng băm nát đường gom cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
Cận cảnh xe tải nặng băm nát đường gom cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
Cận cảnh xe tải nặng băm nát đường gom cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
Cận cảnh xe tải nặng băm nát đường gom cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
Cận cảnh xe tải nặng băm nát đường gom cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
Cận cảnh xe tải nặng băm nát đường gom cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
Cận cảnh xe tải nặng băm nát đường gom cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn
Cận cảnh xe tải nặng băm nát đường gom cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/can-canh-xe-tai-nang-bam-nat-duong-gom-cao-toc-bac-giang-lang-son-d486326.html


Hậu Hà