Cận cảnh tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trước giờ thông xe kỹ thuật

15/10/2020 14:45

Sau hơn 4 năm xây dựng, tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi nối hai tỉnh Kiên Giang và TP. Cần Thơ đã chính thức thông xe kỹ thuật.

Cận cảnh tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trước giờ thông xe kỹ thuật

Hôm nay (15/10), Dự án xây dựng tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi chính thức thông xe kỹ thuật, kết nối giao thông khu vực ĐBSCL.

Cận cảnh tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trước giờ thông xe kỹ thuật
Cận cảnh tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trước giờ thông xe kỹ thuật
Cận cảnh tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trước giờ thông xe kỹ thuật
Cận cảnh tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trước giờ thông xe kỹ thuật
Cận cảnh tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trước giờ thông xe kỹ thuật
Cận cảnh tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trước giờ thông xe kỹ thuật
Cận cảnh tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trước giờ thông xe kỹ thuật

Cận cảnh tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trước giờ thông xe kỹ thuật

Cận cảnh tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trước giờ thông xe kỹ thuật

Cận cảnh tuyến Lộ Tẻ - Rạch Sỏi trước giờ thông xe kỹ thuật

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/can-canh-tuyen-lo-te-rach-soi-truoc-gio-thong-xe-ky-thuat-d482653.html


Hậu Hà