Cận cảnh cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô

25/08/2020 11:28

Cầu vượt hồ Linh Đàm khi đưa vào khai thác, kỳ vọng sẽ kéo giảm ùn tắc khu vực "cửa ngõ" phía Nam Thủ đô...

Cận cảnh cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô
Cận cảnh cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô
Cận cảnh cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô
Cận cảnh cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô
Cận cảnh cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô
Cận cảnh cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô
Cận cảnh cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô
Cận cảnh cầu vượt hồ Linh Đàm sắp thông xe dịp giải phóng Thủ đô

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/can-canh-cau-vuot-ho-linh-dam-sap-thong-xe-dip-giai-phong-thu-do-d477023.html


Hậu Hà