Cận cảnh cầu cạn ở Hà Nội cho ô tô chạy 100km/h sắp thông xe

22/09/2020 21:25

Dự án đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để thông xe vào dịp kỷ niệm 66 năm ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954 - 10/10/2020.

Cận cảnh cầu cạn ở Hà Nội cho ô tô chạy 100km/h sắp thông xe
Cận cảnh cầu cạn ở Hà Nội cho ô tô chạy 100km/h sắp thông xe
Cận cảnh cầu cạn ở Hà Nội cho ô tô chạy 100km/h sắp thông xe
Cận cảnh cầu cạn ở Hà Nội cho ô tô chạy 100km/h sắp thông xe
Cận cảnh cầu cạn ở Hà Nội cho ô tô chạy 100km/h sắp thông xe
Cận cảnh cầu cạn ở Hà Nội cho ô tô chạy 100km/h sắp thông xe
Cận cảnh cầu cạn ở Hà Nội cho ô tô chạy 100km/h sắp thông xe
Cận cảnh cầu cạn ở Hà Nội cho ô tô chạy 100km/h sắp thông xe
Cận cảnh cầu cạn ở Hà Nội cho ô tô chạy 100km/h sắp thông xe
Cận cảnh cầu cạn ở Hà Nội cho ô tô chạy 100km/h sắp thông xe
Cận cảnh cầu cạn ở Hà Nội cho ô tô chạy 100km/h sắp thông xe
Cận cảnh cầu cạn ở Hà Nội cho ô tô chạy 100km/h sắp thông xe

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/can-canh-cau-can-o-ha-noi-cho-o-to-chay-100kmh-sap-thong-xe-d480172.html


Hậu Hà