Cần 471 tỷ đồng chi trả chi phí quản lý 2 tuyến metro ở TP.HCM

10/09/2020 14:55

Mức 117 tỷ đồng như trước đây khiến Ban Quản lý đường sắt đô thị không đủ chi phí hoạt động...

Cần 471 tỷ đồng chi trả chi phí quản lý 2 tuyến metro ở TP.HCM

Ngày 10/9, nguồn tin từ UBND TP.HCM cho biết, UBND TP vừa có văn bản kiến nghị lên Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ này xem xét về việc tăng chi phí quản lý đối với 2 tuyến đường sắt đô thị gồm: tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) và tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương) lên 471 tỷ đồng thay vì 117 tỷ đồng. Trước đây, chi phí quản lý dự án 2 tuyến metro được tính bằng định mức tỷ lệ phần trăm do Bộ Xây dựng đưa ra nhân với chi phí xây dựng và thiết bị (chưa tính thuế) trong tổng mức đầu tư (cho đến khi hoàn thành xây dựng: tuyến số 1 đến năm 2022 và tuyến số 2 đến hết năm 2027).

Cụ thể, tuyến metro số 1 năm 2007 có chi phí xây dựng và thiết bị hơn 10.700 tỷ đồng, sau đó tăng lên 26.300 tỷ đồng nên phí quản lý chiếm 68 tỷ đồng (chiếm 0,2% chi phí xây dựng, thiết bị). Tuyến metro số 2 chi phí xây dựng và thiết bị gần 14.000 tỷ đồng duyệt năm 2010, phí quản lý 49 tỷ đồng (chiếm 0,3%).

Cách tính này khiến Ban Quản lý đường sắt đô thị không đủ chi phí hoạt động và từ giữa năm 2013 đã sử dụng hết 117 tỷ đồng. Tháng 11 năm ngoái, Ban quản lý đường sắt đô thị dự toán chi phí quản lý cho tuyến metro số 1 hơn 168 tỷ đồng, với thời gian hoạt động từ năm 2007 đến 2022 và metro số 2 gần 303 tỷ đồng, hoạt động từ năm 2010 đến 2027.

Theo An Toàn Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/can-471-ty-dong-chi-tra-chi-phi-quan-ly-2-tuyen-metro-o-tphcm-d478837.html


Hậu Hà