Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền

07/09/2020 17:10

Theo quy chuẩn mới có hiệu lực từ 1/11, khi gặp báo hiệu chập tiêu tim luồng, tàu thuyền phải đi theo đúng đường thẳng chập của hai biển báo.

Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền

Ngày 7/9, đại diện Cục Đường thủy nội địa VN cho biết, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam (QCVN 39:2020/BGTVT) bắt đầu có hiệu lực thi hành từ 1/11/2020. Theo đó, báo hiệu đường thủy được thiết lập mới sau thời điểm trên phải áp dụng theo quy chuẩn.

Theo quy chuẩn, báo hiệu đường thủy được phân thành 3 loại (nhóm): báo hiệu dẫn luồng, báo hiệu chỉ vị trí nguy hiểm và báo hiệu thông báo chỉ dẫn. Trong nhóm báo hiệu dẫn luồng, có các báo hiệu có ý nghĩa quan trọng trên hành trình như: định hướng luồng, báo hiệu chuyển hướng luồng, chập tim luồng, phao tim luồng. Người điều khiển phương thủy cần nắm chắc đặc điểm, ý nghĩa của báo hiệu và tuân thủ theo hướng dẫn của báo hiệu để đi lại an toàn.

Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền

Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền

Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền

Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền

Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền

Cách nào dễ nhận biết các cặp báo hiệu chỉ hướng cho tàu thuyền

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/ba-cap-bao-hieu-chi-huong-cho-tau-thuyen-cach-nao-de-nhan-biet-d478486.html


Hậu Hà