Bộ GTVT muốn ‘quàng’ thêm giấy phép mới lên người làm nghề lái xe

22/05/2020 14:38

Người làm nghề lái xe vận tải sẽ phải trang bị thêm “chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải” nếu quy định tại dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) trở thành hiện thực.

Bộ GTVT muốn ‘quàng’ thêm giấy phép mới lên người làm nghề lái xe

Điều 109 dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) quy định để lái xe kinh doanh vận tải bên cạnh việc phải có giấy phép lái xe (các hạng tương ứng với từng loại xe vận tải) người lái xe phải có “chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải”.

Theo nhận định của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) “đây là một loại giấy phép mới so với hiện hành”.

VCCI cho rằng quy định dự thảo luật đang làm tăng thủ tục xin – cho một cách không cần thiết. Cụ thể, để được cấp giấy phép lái xe, người lái xe phải hoàn thành khóa đào tạo (đào tạo để cấp các loại giấy phép lái xe, đào tạo để nâng hạng giấy phép) và trải qua kỳ sát hạch để được cấp phép. Để được cấp chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải, người lái xe lại tiếp tục được đào tạo “nghiệp vụ vận tải và kỹ năng lái xe an toàn” và tham gia kiểm tra để được cấp chứng chỉ.

Bên cạnh đó, theo VCCI, việc “đẻ” ra quy định chứng chỉ hành nghề sẽ khiến mục tiêu quản lý bị trùng lặp.

Mục tiêu của “chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải” suy đoán là nhằm đảm bảo người lái xe kinh doanh vận tải có đủ kỹ năng lái xe an toàn, đảm bảo an toàn giao thông, tính mạng của khách hàng và người tham gia giao thông khác cũng như an toàn hàng hóa. Tuy nhiên, mục tiêu này cũng hoàn toàn trùng lặp với mục tiêu của “giấy phép lái xe” từng hạng xe (đặc biệt là các xe phục vụ mục tiêu kinh doanh là chủ yếu).

“Lái xe kinh doanh vận tải hay lái xe không kinh doanh (bao gồm cả vận tải nội bộ) thì đều phải đảm bảo yếu tố an toàn theo mục tiêu này. Nói cách khác, ‘giấy phép lái xe’ đã đủ để bảo đảm mục tiêu suy đoán của ‘chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải’”, VCCI bình luận.

Một khía cạnh khác cũng được VCCI chỉ ra là quy định trên tạo ra nguy cơ trùng lặp về nội dung đào tạo.

Theo đó, mặc dù chưa được quy định chi tiết nhưng những nội dung đào tạo để cấp chứng chỉ hành nghề có khả năng lớn là trùng lặp với đào tạo để cấp giấy phép lái xe (do mục tiêu quản lý là trùng lặp).

“Có thể với chứng chỉ, một số nội dung khác không liên quan đến kỹ năng lái xe mà về các nghiệp vụ kinh doanh sẽ được bổ sung. Tuy nhiên, nếu đúng thì thì việc đào tạo này là không cần thiết, vì mục tiêu quản lý cho các lái xe là hướng đến lái xe an toàn – kinh doanh là vấn đề của chủ doanh nghiệp, không phải của các lái xe.

“Do đó, yêu cầu người lái xe đã có giấy phép lái xe phải có thêm “chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải” là chưa hợp lý, tạo gánh nặng về thủ tục, chi phí và thời gian của lái xe và hoặc doanh nghiệp, khi phải trải qua hai lần đào tạo, hai lần cấp giấy phép. Đề nghị ban soạn thảo bỏ quy định về việc cấp “chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải”, VCCI nêu quan điểm.

Theo VietnamFinance 

Ứng dụng chuyển đổi văn bản thành giọng nói: Thử ngay tại đây!


Hậu Hà