Bộ GTVT đổi tên ga Minh Lễ thành tên cũ ga Minh Lệ

10/09/2020 15:15

Bộ GTVT vừa có quyết định đổi lại tên ga Minh Lễ thành tên cũ ga Minh Lệ theo đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình.

Bộ GTVT đổi tên ga Minh Lễ thành tên cũ ga Minh Lệ

Bộ GTVT vừa có Quyết định số 1740/QĐ-BGTVT ngày 7/9/2020 về việc đổi tên ga đường sắt Minh Lễ thành ga đường sắt Minh Lệ tại Km481+810 thuộc tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh.

Bộ GTVT cho biết, vừa qua Bộ nhận được kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Bình về việc đổi lại tên ga Minh Lễ thành tên cũ ga Minh Lệ. Nội dung kiến nghị nêu rõ: Từ năm 1998, ga Minh Lệ được đổi tên thành ga Minh Lễ do đề xuất của Viện Sử học Việt Nam mà không trưng cầu ý kiến của người dân làng Minh Lệ, xã Quảng Minh, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình. Thời điểm đổi tên ga, hầu hết người dân xã Quảng Minh hết sức ngỡ ngàng, cho đến nay cũng không đồng tình và không quen với tên gọi ga Minh Lễ.

Theo cử tri, tên gọi ga Minh Lệ đã gắn với tên làng, tên đình làng Minh Lệ, cũng như phong tục, tập quán và văn hóa của người dân ở đây kể từ khi ga này được thiết lập; đồng thời tên Minh Lệ dễ đọc, dễ gọi, phù hợp với phương ngữ vùng đất Quảng Bình. Vì vậy, cử tri đề nghị Bộ GTVT phối hợp với các cơ quan chức năng xem xét, trả lại tên gọi cũ là ga Minh Lệ, nhằm đáp ứng nguyện vọng của đông đảo nhân dân địa phương.

Về kiến nghị này của cử tri Quảng Bình, Bộ GTVT cho biết, căn cứ quy định tại Điều 5 Nghị định số 56/2018/NĐ-CP ngày 16/4/2018 của Chính phủ, việc đặt tên, đổi tên tuyến, tên ga đường sắt trên tuyến đường sắt quốc gia thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ GTVT trên cơ sở văn bản đề nghị của UBND cấp tỉnh nơi có tuyến đường sắt đi qua.

Ngày 19/8/2020, UBND tỉnh Quảng Bình có Văn bản số 1459/UBND-XDCB gửi Bộ GTVT, trong đó thống nhất với đề nghị của UBND xã Quảng Minh về việc đổi tên “Ga Minh Lễ” về lại tên cũ là “Ga Minh Lệ” trên tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh. Căn cứ đề nghị của UBND tỉnh Quảng Bình tại văn bản trên, Bộ GTVT đã ban hành Quyết định số 1740 đổi tên ga đường sắt Minh Lễ thành ga đường sắt Minh Lệ.

Theo An Toàn Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/bo-gtvt-doi-ten-ga-minh-le-thanh-ten-cu-ga-minh-le-d478854.html


Hậu Hà