Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng

02/10/2020 16:25

Bộ GTVT vừa tổ chức lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng.

Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng

Cụ thể, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ GTVT, đồng chí Trần Văn Lâm, Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc điều động, bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ Tài chính, Phó Vụ trưởng các vụ Kế hoạch - Đầu tư, Kết cấu hạ tầng giao thông.

Theo đó, ông Trần Minh Phương, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư được điều động bổ nhiệm có thời hạn, giữ chức Vụ trưởng Vụ Tài chính từ ngày 1/10/2020 theo Quyết định số 1869/QĐ-BGTVT ngày 29/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Theo Quyết định số 1828/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Anh Dũng, chuyên viên chính Vụ Kế hoạch - Đầu tư, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Đầu tư, kể từ ngày 01/10/2020.

Theo Quyết định số 1826/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Hữu Quân, chuyên viên chính Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, kể từ ngày 01/10/2020.

Quyết định số 1838/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT điều động bổ nhiệm có thời hạn ông Vũ Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Đối tác công - tư, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, kể từ ngày 01/10/2020.

Bộ GTVT điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự quan trọng

Tại buổi lễ, thay mặt Ban cán sự và lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể chúc mừng các đồng chí vừa được tín nhiệm, tin tưởng giao trọng trách mới.

"Trên cương vị công tác mới, các đồng chí được bổ nhiệm cần nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Ban Cán sự và tập thể Lãnh đạo Bộ", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, thay mặt các đồng chí được trao quyết định bổ nhiệm, ông Trần Minh Phương bày tỏ lời cảm ơn Ban Cán sự đảng Bộ và Lãnh đạo Bộ GTVT đã tin tưởng phân công nhiệm vụ cho 4 đồng chí. Trên cương vị công tác mới, các đồng chí mới được bổ nhiệm hứa sẽ tiếp thu, chỉ đạo của Bộ trưởng, nỗ lực phấn đấu đoàn kết nhất trí với tập thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ công chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/bo-gtvt-dieu-dong-bo-nhiem-nhieu-nhan-su-quan-trong-d481252.html


Hậu Hà