Bộ Công an xây dựng đề án đổi mới trang phục CSGT

22/09/2020 13:13

Bộ Công an đang xây dựng đề án đổi mới trang phục của lực lượng CSGT.

Ngày 21/9, thông tin từ Cục CSGT (C08, Bộ Công an), bộ này vừa tổ chức họp phiên thứ hai Ban chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng đề án tiếp tục kiện toàn các tổ chức và đổi mới trang phục của lực lượng CSGT.

Bộ Công an xây dựng đề án đổi mới trang phục CSGT

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, yêu cầu nhiệm vụ đổi mới trang phục của lực lượng CSGT phải đảm bảo tính thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Việc này cũng cần căn cứ vào quy định của Bộ Công an; các nghị định, thông tư hướng dẫn của Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công an đối với trang phục của lực lượng CSGT.

Trang phục đổi mới phải dựa trên tổng hợp đầy đủ, chia ra các nhóm ý kiến, trên cơ sở đó rà soát, đề xuất cụ thể từng nội dung đổi mới, xác định đổi mới trang phục gì trong tổng số trang phục đang trang bị cho lực lượng CSGT; trang phục đổi mới phải đáp ứng được yêu cầu, nhu cầu của cán bộ, chiến sĩ, phù hợp với đặc thù vùng miền, công việc, không trang bị đại trà, tránh lãng phí.

Thứ trưởng cũng yêu cầu nghiên cứu nâng cấp chất liệu trang phục CSGT theo phong cách khỏe, đẹp, “đứng” quần áo, hiệu quả trong khi thực thi nhiệm vụ.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị, nghiên cứu, kết nối Trung tâm Thông tin chỉ huy của Cục CSGT với Trung tâm Thông tin chỉ huy của Công an Hà Nội, TP.HCM, lực lượng An ninh, Cảnh vệ,... phục vụ tốt hơn yêu cầu quản lý cũng như đảm bảo tiết kiệm, nâng cao hiệu quả khai thác,...

Theo Pháp luật Online


Hậu Hà