Bà bầu sẽ được giảm tiền phạt khi vượt đèn đỏ

05/05/2020 14:58

Thông thường (không có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng) với lỗi vượt đèn đỏ, người vi phạm bị phạt 800.000 đồng. Tuy nhiên, với phụ nữ mang thai, mức phạt sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm xuống

Bà bầu sẽ được giảm tiền phạt khi vượt đèn đỏ

Tôi nghe nói phụ nữ mang thai sẽ được giảm tiền phạt với lỗi lái xe máy vượt đèn đỏ, có phải thế không? (Phương Uyên).

Luật sư tư vấn

Căn cứ khoản 5 điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, người vi phạm hành chính là phụ nữ mang thai sẽ được xem là tình tiết giảm nhẹ.

Theo khoản 4 điều 23 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, mức tiền phạt với một hành vi vi phạm hành chính là mức trung bình của khung tiền phạt được quy định đối với hành vi đó. Nếu có tình tiết giảm nhẹ, mức tiền phạt có thể giảm xuống nhưng không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt. Nếu có tình tiết tăng nặng, mức tiền phạt có thể tăng lên nhưng không được vượt quá mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt.

Căn cứ điểm e khoản 4 điều 6 Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người lái môtô vượt đèn đỏ sẽ bị phạt từ 600.000 đến 1.000.000 đồng.

Như vậy, thông thường (không có tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng) với lỗi vượt đèn đỏ, người vi phạm bị phạt 800.000 đồng. Tuy nhiên, với phụ nữ mang thai, mức phạt sẽ được cơ quan có thẩm quyền xem xét giảm xuống dưới 800.000 đồng nhưng không được thấp hơn 600.000 đồng.

Ngoài phụ nữ mang thai, điều 9 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 còn quy định những tình tiết sau đây là tình tiết giảm nhẹ:

1. Người vi phạm hành chính đã có hành vi ngăn chặn, làm giảm bớt hậu quả của vi phạm hoặc tự nguyện khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại.

2. Người vi phạm hành chính đã tự nguyện khai báo, thành thật hối lỗi; tích cực giúp đỡ cơ quan chức năng phát hiện vi phạm hành chính, xử lý vi phạm hành chính.

3. Vi phạm hành chính trong tình trạng bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người khác gây ra; vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng; vượt quá yêu cầu của tình thế cấp thiết.

4. Vi phạm hành chính do bị ép buộc hoặc bị lệ thuộc về vật chất hoặc tinh thần;

5. Người vi phạm hành chính là người già yếu, người có bệnh hoặc khuyết tật làm hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình.

6. Vi phạm hành chính vì hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mà không do mình gây ra.

7. Vi phạm hành chính do trình độ lạc hậu.

8. Những tình tiết giảm nhẹ khác do Chính phủ quy định.

Luật sư Phạm Thanh Hữu - Đoàn luật sư TP HCM

Theo VNEXPRESS 


Hậu Hà