8 tháng, doanh thu đường sắt chỉ đạt hơn một nửa kế hoạch năm

18/09/2020 16:45

Doanh thu đường sắt 8 tháng dự kiến chỉ đạt hơn một nửa kế hoạch năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19.

8 tháng, doanh thu đường sắt chỉ đạt hơn một nửa kế hoạch năm

Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, 8 tháng đầu năm 2020 kết quả thực hiện SXKD rất thấp, chỉ hơn một nửa kế hoạch năm.

Cụ thể, dự kiến doanh thu của Công ty mẹ đạt hơn 1.160 tỷ đồng, bằng 72,5% so với cùng kỳ và đạt 55,5% kế hoạch năm. Doanh thu dự kiến hợp nhất của tổng công ty đạt hơn 4.000 tỷ đồng, bằng 77,8% so với cùng kỳ và bằng 64,4% kế hoạch năm.

Ông Đặng Sỹ Mạnh, Tổng giám đốc Tổng công ty cho biết, ảnh hưởng của dịch Covid-19 và đặc biệt là trong giai đoạn thực hiện chủ trương giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 31/3/2020 đã tác động rất lớn đến hoạt động vận tải. Tính từ tháng 2 đến tháng 5 năm 2020, Tổng công ty đã giảm khai thác hơn 2.800 chuyến tàu so với cùng kỳ. Sau khi gỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội nhưng chưa công bố hết dịch thì tỷ lệ chiếm chỗ trên các đoàn tàu 6 tháng đầu năm cũng chỉ đạt khoảng 56%.

Trong tình hình khó khăn, Tổng công ty đã chủ động triển khai các giải pháp thực hiện để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh như cắt, giảm chi phí thường xuyên trong năm kế hoạch; hoãn, giãn, tạm dừng các dự án đầu tư trong năm 2020; triển khai các giải pháp về lao động, tiền lương…

Để khắc phục ảnh hưởng của dịch Covid-19, ông Đặng Sỹ Mạnh cho biết, đã kiến nghị Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại DN báo cáo Thủ tướng có ý kiến đối với Bộ GTVT và các cơ quan có thẩm quyền xem xét các biện pháp hỗ trợ cũng như miễn, giảm thuế, phí đối với các ngành nghề kinh doanh của tổng công ty, để giúp các doanh nghiệp vận tải đường sắt giảm áp lực chi phí, sớm khôi phục SXKD.

8 tháng, doanh thu đường sắt chỉ đạt hơn một nửa kế hoạch năm

Về các vướng mắc của chính sách quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đường sắt, tổng công ty đã kiến nghị Bộ GTVT bổ sung danh mục kết cấu hạ tầng đường sắt giao theo hình thức đầu tư vốn nhà nước vào Đề án quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng đường sắt, để Thủ tướng Chính phủ quyết định phương án giao tài sản kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư cho tổng công ty trực tiếp quản lý, sử dụng, khai thác, kinh doanh theo 2 hình thức.

Theo đó, phần tài sản gồm cầu, hầm, hệ thống đường ray, hệ thống thông tin tín hiệu,... giao cho tổng công ty quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Phần tài sản còn lại gồm toàn bộ nhà ga, kho hàng, bãi hàng, toàn bộ tuyến đường sắt Đà Lạt - Trại Mát giao cho tổng công ty theo hình thức đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Tổng công ty Đường sắt VN cũng đề nghị Ủy ban báo cáo Thủ tướng Chính phủ để sớm phê duyệt Đề án tái cơ cấu tổng công ty và phê duyệt phương án thoái vốn của các đơn vị thành viên trực thuộc, từ đó có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo.

Được biết, tại cuộc làm việc của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp với Tổng công ty Đường sắt VN vào đầu tuần qua, Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh cho biết, Ủy ban đã dự thảo văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ GTVT, Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ khó khăn cho tổng công ty. Trong đó, kiến nghị miễn, giảm khoản phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt 8% trên doanh thu vận tải cho năm 2020; Miễn trích nộp Ngân sách Nhà nước 20% tiền thu cho thuê sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư cho năm 2020; Đánh giá, xem xét việc lùi thời gian thực hiện Nghị định 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ về niên hạn sử dụng đầu máy, toa xe.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/8-thang-doanh-thu-duong-sat-chi-dat-hon-mot-nua-ke-hoach-nam-d479775.html


Hậu Hà