17 hạng bằng lái xe mới trong Dự thảo Luật Giao thông đường bộ

24/06/2020 10:52

Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) chia giấy phép lái xe ra thành 17 hạng khác nhau thay vì 13 hạng như hiện nay.

17 hạng bằng lái xe mới trong Dự thảo Luật Giao thông đường bộ

Theo VnExpress 


Hậu Hà