Bản tin thời sự tổng hợp ngày 05-04

05/04/2020 12:22

Bạn đang nghe bản tin thời sự tổng hợp ngày 05/04 được thực hiện bằng ứng dụng Text to Speech của công ty Cổ phần Trái Thị Vàng.

Hậu Hà