Bản tin thời sự tổng hợp ngày 02-04

02/04/2020 12:22

Bạn đang nghe bản tin thời sự tổng hợp ngày 02/04 được thực hiện bằng ứng dụng Text to Speech của công ty Cổ phần Trái Thị Vàng.

Hậu Hà