Bản tin giao thông 24h ngày 03-04

Bạn đang nghe bản tin giao thông 24h ngày 03/04 được thực hiện bằng ứng dụng Text to Speech của công ty Cổ phần Trái Thị Vàng.

Bản tin giao thông 24h ngày 26-03

Bạn đang nghe bản tin giao thông 24h ngày 26/03 được thực hiện bằng ứng dụng Text to Speech của công ty Cổ phần Trái Thị Vàng.

Bản tin giao thông 24h ngày 25-03

Bạn đang nghe bản tin giao thông 24h ngày 25/03 được thực hiện bằng ứng dụng Text to Speech của công ty Cổ phần Trái Thị Vàng.