Bonbon24h2

Tìm việc làm lơ xe container lương cao, mới nhất

Tìm việc làm lơ xe container tuyến dụng lái xe, tài xế, lơ xe, lương cao, mới nhất

Công ty Đại Thiên Lộc tuyển 5 tài xế container

Số lượng: 5
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công ty TNHH Kerry Integrated Logistics (Việt Nam) : 14 Lái xe container

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

Công Ty TNHH Nhựa Hừng Đông : Tài xế xe container

Tuyển đến khi đủ số lượng
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng

14 Lái xe container

Số lượng: 14
Hạn nộp hồ sơ: Đến khi đủ số lượng
1
Bạn cần tìm việc ?