Grab chậm quá rồi -> Em tính đi buôn quần áo các cụ ạ

25/10/2019 01:57

Grab chậm quá rồi -> Em tính đi buôn quần áo các cụ ạ

Em tính đi buôn quần áo. Nếu vốn lớn thì em bán Vios đang chạy Grab luôn!

Các cụ có ủng hộ em không ạ?

Em mới đang tính vậy, các cụ có cao kiến gì không ạ?

Em cảm ơn ạ.


Hậu Hà