Paradise Đại Lải Resrort

Ngọc Thanh, Tx. Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty CP Đầu tư XD & TM Nhật Hằng thành lập năm 1997, với đội ngũ lãnh đạo trẻ và nhiệt huyết đang đưa Nhật Hằng thành Công ty với tiềm lực mạnh trong lĩnh vực xây dựng và thương mại, dịch vụ nghỉ dưỡng.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY