Nhà máy sứ Viglacera

Đường số 1, KCN Mỹ Xuân A1, Mỹ Xuân, Tân Thành, BRVT

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chưa cập nhật thông tin.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Thỏa thuận
30-06-2021
Bà Rịa - Vũng Tàu
5 - 7 triệu
30-06-2021
Bà Rịa - Vũng Tàu
5 - 7 triệu
30-06-2021
Bà Rịa - Vũng Tàu
7 - 10 triệu
30-06-2021
Bà Rịa - Vũng Tàu
7 - 10 triệu
30-06-2021
Bà Rịa - Vũng Tàu
5 - 7 triệu
30-06-2021
Bà Rịa - Vũng Tàu
7 - 10 triệu
30-06-2021
Bà Rịa - Vũng Tàu
7 - 10 triệu
30-06-2021
Bà Rịa - Vũng Tàu
5 - 7 triệu
30-06-2021
Bà Rịa - Vũng Tàu
5 - 7 triệu
30-06-2021
Bà Rịa - Vũng Tàu
10 - 12 triệu
30-06-2021
Bà Rịa - Vũng Tàu
10 - 12 triệu
30-06-2021
Bà Rịa - Vũng Tàu