Nhà máy nhựa Huy Bảo

Khu CN Đình Vũ Hải Phòng (cạnh nhà máy thép Đình Vũ)

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Nhà máy sản xuất nhựa Huy Bảo - khu CN Đình Vũ Hải Phòng

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY