Xin kinh nghiệm mai thi bằng B2 để tự tin hơn

18/12/2019 11:37

Xin kinh nghiệm mai thi bằng B2 để tự tin hơn

Các bác cho em xin kinh nghiệm mai thi bằng B2 với

Em thi ở sân Việt Thanh, học xe chip và đặt xe trước mai thi rồi

Chỉ sợ hồi hộp run khi vào lái thôi


Hậu Hà