Lái xe cần chú ý các vạch vàng dọc đường để tránh bị phạt oan

28/12/2018 08:42

Tác dụng của vạch vàng, vạch trắng trong đô thị và trên đường quốc lộ có ý nghĩa gì? Hai loại vạch này khác nhau như thế nào?

Lái xe cần chú ý các vạch vàng dọc đường để tránh bị phạt oan Vạch vàng đứt nét.

Theo Quy chuẩn mới nhất 146:2016 của bộ GTVT thì vạch đứt nét màu vàng được quy định là vạch 1.1 dùng để phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), dạng vạch đơn, đứt nét.

Vạch này áp dụng dùng để phân chia hai chiều xe chạy ngược chiều nhau ở những đoạn đường có từ 2 làn xe trở lên, không có dải phân cách giữa, xe được phép cắt qua để sử dụng làn ngược chiều từ cả hai phía.

Tốc độ vận hành càng cao, chiều dài đoạn nét liền và chiều dài đoạn nét đứt sẽ càng lớn.

Lái xe cần chú ý các vạch vàng dọc đường để tránh bị phạt oan Vạch 1.2: Vạch vàng liền nét

Theo quy chuẩn 41:2016 của bộ GTVT thì vạch liền nét màu vàng được quy định là Vạch 1.2. Đây là vạch phân chia hai chiều xe chạy (vạch tim đường), dạng vạch đơn, nét liền.

Áp dụng để phân chia hai chiều xe chạy cho đường có 2 hoặc 3 làn xe, không có dải phân cách giữa; xe không được lấn làn, không được đè lên vạch. Vạch này thường sử dụng ở những đoạn đường không đảm bảo tầm nhìn vượt xe, nguy cơ tai nạn giao thông đối đầu lớn.

Vạch này chỉ được sử dụng để phân chia hai chiều xe chạy khi bề rộng làn đường đáp ứng được điều kiện chuyển động của các loại xe có kích thước ớn được phép tham gia giao thông trên tuyến đường đang xét.

Lái xe cần chú ý các vạch vàng dọc đường để tránh bị phạt oan Vạch 1.3: Hai vạch đôi, nét liền màu vàng

Vạch 1.3 để phân chia hai làn chiều xe chạy ngược chiều (vạch tim đường), dạng vạch đôi màu vàng nét liền.

Áp dụng để phân chia hai chiều xe chạy cho đường có từ 4 làn xe trở lên, không có dải phân cách giữa, xe không được lấn làn, không được đè lên vạch. Vạch này thường sử dụng ở đoạn đường không đảm bảo tầm nhìn vượt xe, nguy cơ tai nạn giao thông đối đầu lớn hoặc ở các vị trí cần thiết khác.

Trường hợp các đường có 2 hoặc 3 làn xe, không có dải phân cách giữa có thể sử dụng vạch này ở các vị trí cần thiết để nhấn mạnh mức độ nguy hiểm không được lấn làn, không được đè lên vạch.

Lái xe cần chú ý các vạch vàng dọc đường để tránh bị phạt oan Vạch đôi nét đứt và nét liền màu vàng

Vạch 1.4: Vạch phân chia hai chiều xe chạy, dạng vạch đôi màu vàng gồm 1 vạch nét liền, một vạch nét đứt.

Áp dụng để phân chia hai chiều xe chạy cho đường có từ 2 làn xe trở lên, không có dải phân cách hai chiều xe chạy, dử dụng ở các đoạn cần thiết phải cấm xe sử dụng làn ngược chiều theo một hướng xe chạy nhất định để đảm bảo an toàn. Xe trên làn đường tiếp giáp với vạch đứt nét được phép cắt qua và sử dụng làn ngược chiều khi cần thiết; xe trên làn đường tiếp giáp với vạch liền nét không được cắt qua vạch.

Trường hợp chỉ có một làn xe trên hướng tiếp giáp với vạch liền nét, bề rộng của làn đường phải đáp ứng được điều kiện chuyển động của các loại xe có kích thước lớn được phép tham gia giao thông trên tuyến đường đang xét.

Lái xe cần chú ý các vạch vàng dọc đường để tránh bị phạt oan Vạch đôi đứt nét màu vàng

Vạch 1.5: Vạch xác định ranh giới làn đường có thể thay đổi hướng xe chạy, dạng vạch đôi màu vàng nét đứt

Áp dụng dùng để xác định ranh giới làn đường có thể thay đổi hướng xe chạy trên đó theo thời gian, hướng xa chạy ở một thời điểm trên làn đường có thể đổi chiều được quy định bởi người điều khiển giao thông, tín hiệu đèn, biển báo hoặc các báo hiệu khác phù hợp.

Tốc độ vận hành càng cao thì chiều dài đoạn nét liền và chiều dài đoạn nét đứt càng lớn.

Nguồn: Người Đưa Tin 


Hậu Hà