[Kinh nghiệm xăng cộ của Ford]_Ford Eco ăn uống thế nào

26/10/2019 23:36

[Kinh nghiệm xăng cộ của Ford]_Ford Eco ăn uống thế nào

Chào các cụ các mợ. Em đang tăm tia con Eco 1.5. Các cccm đã sử dụng cho em hỏi em nó ăn uống thế nào, nghi nói em này cực kì tiết kiệm nhưng do chưa có kinh nghiệm và bạn bè cũng chẳng ai đi em này nên mạn phép xin kinh nghiệm của các cụ mợ.

Nhu cầu em chạy 99% đường nội thành giờ cao điểm.

Thnks sẵn mời các cụ.


Hậu Hà