Khối Khách hàng Đại Chúng- Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Phương Đông

28-30 Huỳnh Thúc Kháng, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM

GIỚI THIỆU CÔNG TY

- Ý thức được tầm quan trọng của nguồn nhân lực đối với sự thành công của tổ chức, OCB luôn mời gọi và chào đón những người có tâm, có tài gia nhập vào đội ngũ của mình. - Tuyển dụng một cách công bằng, khách quan dựa trên kinh nghiệm, năng lực, trình độ công tác của ứng viên và phù hợp với nhu cầu tuyển dụng của OCB. - Luôn tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật, không phân biệt giới tính, tôn giáo, dân tộc,… - Với phương châm Tuyển dụng “Hợp tác hiệu quả”, OCB luôn chú trọng đến lợi ích và hiệu quả của việc hợp tác giữa bạn và OCB để góp phần tạo nên sự thịnh vượng chung của Ngân hàng

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY