ITL Keppel Logistics Việt Nam

http://www.keppellog.com
52 Trường Sơn, Phường 2, Tan Binh, Ho Chi Minh City, Vietnam

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Là một Công ty Dịch Vụ kho và vận tải. Chúng tôi có các kho trên cả nước. Và đội ngũ lao động chúng tôi tìm kiếm tập trung chủ yếu vào lực lượng công nhân làm tại kho: gồm quản lý kho, giám sát kho, trưởng nhóm, lái xe nâng, kiểm đếm hàng, nhân viên dữ liệu và các vị trí lao động trong kho khác.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY