ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Lầu 12, tòa nhà Athena, 146-148 Cộng Hòa, P.12, Q. Tân Bình, Tp. HCM

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty Cổ phần Phát triển Ý-Thái (ITD) ngày 15 tháng 8 năm 1958 với số vốn đăng ký ban đầu là 2 triệu Baht. Công ty phát triển nhanh chóng và trở thành công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan năm 1994 với số vốn đăng ký là 2.500 triệu Baht và đổi tên thành Công ty TNHH Phát triển Ý-Thái Lan. Tăng trưởng đến ngày nay đã mang lại số vốn đăng ký của công ty lên đến 6,335.81 triệu đồng với số tiền trả là 5.279,84 triệu đồng.