Hợp Tác Xã Vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ.

HTX VLXD Tuổi trẻ - Mậu Lâm – Khai Quang – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Hợp Tác Xã Vật liệu xây dựng Tuổi Trẻ. được thành lập năm 2001. Sản phẩm chính của HTX này là ống cống ly tâm, gạch lát nền, bê tông tươi…