Quy định mới về niêm yết giá vận tải hành khách bằng xe ôtô

18/03/2021 10:12

Bộ GTVT ngày 4/2/2021 đã ban hành Thông tư 02/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ trưởng Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Quy định mới về niêm yết giá vận tải hành khách bằng xe ôtô

Theo đó, đơn vị, tổ chức kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Niêm yết tại quầy bán vé: Tên đơn vị kinh doanh vận tải, tên tuyến, giá vé đã kê khai theo mẫu quy định, lịch xe xuất bến của từng chuyến xe, dịch vụ phục vụ hành khách trên hành trình, khối lượng hành lý miễn cước theo Khoản 2, Điều 1 Thông tư 02/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Khoản 3, Điều 19 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT.

- Niêm yết ở mặt ngoài hai bên thân xe hoặc hai bên cánh cửa xe: Tên và số điện thoại của đơn vị kinh doanh vận tải với kích thước tối thiểu chiều dài là 20cm và chiều rộng là 20cm, giá vé đã kê khai theo mẫu quy định theo Khoản 3, Điểm 1 Thông tư 02/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 4, Điều 19 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT.

- Niêm yết ở trong xe: Biển số đăng ký xe, giá vé đã kê khai theo mẫu quy định, hành trình chạy xe, dịch vụ phục vụ hành khách trên hành trình, khối lượng hành lý miễn cước, số điện thoại di động đường dây nóng của đơn vị kinh doanh vận tải, của Sở Giao thông - Vận tải nơi cấp phù hiệu, biển hiệu theo Khoản 4, Điểm 1, Thông tư 02/2021/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung Điểm c, Khoản 4, Điều 19 Thông tư 12/2020/TT-BGTVT.

Thông tư 02/2021/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 25/3/2021.


Hậu Hà