[Luật] Mua xe Hộ Kinh Doanh Cá Thể

10/12/2019 08:37

[Luật] Mua xe Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Bác nào chuyên mua xe của hộ kinh doanh cá thể cho em hỏi chút

Nếu mua xe hộ kinh doanh cá thể mà chưa đóng thuế thì phải làm sao?


Hậu Hà