[Luật] Đăng ký xe có được cả vợ và chồng?

16/10/2019 10:19

[Luật] Đăng ký xe có được cả vợ và chồng?

Hỏi: Đăng ký xe có được cả vợ và chồng?

Trả lời: theo Luật là không cho phép, trên Form đăng ký chỉ hiển thị tên 1 người duy nhất, không giống sổ đỏ.


Hậu Hà