[Luật] Công chứng Đăng kí xe có được chấp nhận khi đi đường?

16/10/2019 10:24

[Luật] Công chứng Đăng kí xe có được chấp nhận khi đi đường?

Hỏi: Công chứng Đăng kí xe có được chấp nhận khi đi đường?

Trả lời: Ngân hàng giữ Đăng kí gốc nên cầm bản công chứng đi được, nhưng phải kèm giấy tờ ngân hàng. Còn không mua xe qua ngân hàng mà không cầm Đăng kí gốc đi thì xác định lỗi không đem theo đăng kí (cho phép về lấy ngay, nếu không lấy được thì dính lỗi không có đăng kí)


Hậu Hà