Lỡ làm mất biên bản vi phạm giao thông, phải làm gì?

19/11/2020 08:56

Trường hợp mất biên bản vi phạm hành chính, để nộp phạt, người vi phạm phải có đơn cam đoan và xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

Mất biên bản vi phạm có nộp phạt được không?

Hỏi:

Hai ngày trước, tôi bị CSGT lập biên bản xử phạt, tạm giữ GPLX và giữ xe 7 ngày vì vi phạm nồng độ cồn. Nhưng sau đó, tôi đã làm mất biên bản xử phạt vi phạm. Xin hỏi, giờ tôi muốn đi nộp phạt để lấy lại GPLX, phương tiện thì phải làm thủ tục như thế nào?

Nguyễn Hải Anh (Quận Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời:

Theo quy định, việc xử phạt vi phạm hành chính có lập biên bản phải được người có thẩm quyền xử phạt lập thành hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Hồ sơ bao gồm biên bản vi phạm hành chính, quyết định xử phạt hành chính, các tài liệu, giấy tờ có liên quan. Biên bản vi phạm hành chính phải được lập thành ít nhất hai bản: Một bản do cá nhân có thẩm quyền xử phạt giữ, bản còn lại giao cho cá nhân vi phạm giữ.

Trường hợp người vi phạm làm mất biên bản vi phạm hành chính, để nộp phạt, người vi phạm phải có đơn cam đoan và xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú.

Như vậy, để tiến hành thủ tục nộp phạt đúng hạn và nhận lại xe, bạn cần nhanh chóng làm đơn cam đoan về mất biên bản vi phạm hành chính và xin xác nhận của UBND hoặc công an cấp phường, xã nơi bạn đang cư trú vào đơn này. Sau đó, bạn mang bản cam đoan đến nơi CSGT lập biên bản vi phạm. Lực lượng chức năng sẽ rà soát hồ sơ, biên bản lưu giữ, đối chiếu chính xác thì sẽ làm thủ tục giải quyết vi phạm.

Theo Báo Giao Thông

https://www.baogiaothong.vn/mat-bien-ban-vi-pham-co-nop-phat-duoc-khong-d486399.html


Hậu Hà