GSHN Co., Ltd

giangsancom.com
660 Trần Phú, P. Bình Định, Tx. An Nhơn

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty TNHH GSHN - 2017 Phòng khám đa khoa - Nhà hộ sinh - Nhà thuốc Giang San - 2012 Hoạt động của các bệnh viện

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

5 - 7 triệu
30-06-2021
Bình Định