FM Logistic - Công Ty TNHH FM Supply Chain Việt Nam

www.fmlogistic.com
Đường Mỹ Phước - Tân Vạn, Phường Phú Lợi, Thành Phố Thủ Dầu Một, Bình Dương

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Là Công ty thứ 14 của Tập đoàn FM Logistic của Pháp, FM Supply Chain Việt Nam được thành lập vào tháng 6 năm 2017 chuyên về dịch vụ Kho vận. Là Công ty thứ 14 của Tập đoàn FM Logistic của Pháp, FM Supply Chain Việt Nam được thành lập vào tháng 6 năm 2017 chuyên về dịch vụ Kho vận.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY