Eastern Rubber Company

Ấp Kronhungsencheykhangcherng, xã Kronhungsenchey, huyện Snuol, tỉnh Kratie

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Nông trường Chuối tại huyện Snoul, tỉnh Kratie gần 5.000 hecta