Doanh nghiệp tư nhân Phương Bình

139, Trường Chinh, Thanh Xuân, Hà Nội