CTY TNHH XNK XD DV TM MINH ĐỨC

739 Quốc Lộ 1K, Khu Phố Tân An, Phườngtân Đông Hiệp, Thành Phố Dĩ An, Bình Dương

GIỚI THIỆU CÔNG TY

CTY TNHH XNK XD DV TM MINH ĐỨC

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY