CTY TNHH XD TM KIM SƠN

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
Số 12 đường 270B, KDC Nam Hòa, KP4, Phước Long A, Quận 9, HCM

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chủ yếu là xây dựng nhà xưởng công nghiệp. Công ty hoạt động trong lĩnh vực xây dựng chủ yếu là xây dựng nhà xưởng công nghiệp.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY