Cty TNHH đầu tư xây dựng Đất Nam

Quy mô nhân sự: 20 - 150 người
C3/7 - Đường Nguyễn Ái Quốc - KP6 - P. Trung Dũng - Biên Hòa - Đồng Nai

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Cty TNHH đầu tư xây dựng Đất Nam được thành lập năm 2012 ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng chuyên thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, giám sát, thiết kế, quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, thẩm tra hồ sơ. Cty TNHH đầu tư xây dựng Đất Nam được thành lập năm 2012 ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng chuyên thi công xây dựng các công trình dân dụng, giao thông, giám sát, thiết kế, quản lý dự án, tư vấn đấu thầu, thẩm tra hồ sơ.