CTY CP TM DV DẦU KHÍ MIỀN TRUNG - CN NHIÊN LIỆU DẦU KHÍ MIỀN TÂY

QL 80, Ấp Vĩnh Qui, Xã Vĩnh Trinh, Huyện Vĩnh Thạnh, Thành phố Cần Thơ

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chưa cập nhật thông tin.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY