CTy Bảo Vệ Công Thương (Ngân Hàng Vietinbank)

baovecongthuong.vn
354_356 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường 5 - Quận 3- HCM

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Bảo Vệ Công Thương được thành lập từ Ngân Hàng TMCP Công Thương_VietinBank để giải quyết bài toán về quản lý và điều hành bộ máy nhân sự cho hệ thống như Ngân hàng VietinBank. Công ty Bảo vệ Công thương được thành lập với mục đích: Mang lại sự an toàn tuyệt đối hệ thống và đồng nhất hóa hình ảnh của an ninh thông qua trang phục hài hòa, thái độ phục vụ nhã nhặn.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY