CSSX BA KHÁNH

24D, ấp Tân Quới Tây, Xã Trường An, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chưa cập nhật thông tin.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY

Thỏa thuận
30-06-2021
Vĩnh Long
Thỏa thuận
30-06-2021
Vĩnh Long