Công ty TNHH YASUDA FASHION (VN)

Đường 18, Kcx Tân Thuận, Q7, Tp.hcm

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty 100% vốn nước ngoài. Là công ty của Nhật Bản.