Công ty TNHH Xin Dong Ya Việt Nam

Lô 61A Khu Công Nghiệp Long Giang - Xã Tân Lập 1 - Huyện Tân Phước - Tiền Giang

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Công ty chuyên sơ chế da; sản xuất va li, túi sách, yên đệm; sơ chế và nhuộm da lông thú.

VIỆC LÀM CÙNG CÔNG TY