Công ty TNHH Vui Chơi Phát triển Kỹ Năng Bé Và Bạn

bevaban.com
57A Lương Trúc Đàm, Phường Hiệp Tân, Q, Tân Phú

GIỚI THIỆU CÔNG TY

Bé và Bạn sẽ là nơicung cấp dịch vụ vui chơi và rèn luyện kỹ năng được áp dụng mô phỏng theo phương pháp giáo dục ở Mỹ. Đây là nơi vui chơi mới nhằm hỗ trợ sự phát triển của bé một cách toàn diện thông qua sự phối hợp hợp lý của nhiều trò chơi an toàn khác nhau.